top of page

Privacy

Privacy verklaring

Sergio Quisquater is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op info@sergio.be

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om onze optredens materialen en diensten bij u af te leveren,  of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Welke personengegevens verwerken wij

Sergio Quisquater verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier of nieuwsbrief aanvraag in te vullen. Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken wij uw voor en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Bewaartermijn

Sergio Quisquater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aanpassingen en overdragingen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sergio Quisquater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kan hiervoor een mail sturen naar info@sergio.be

Derden

Sergio Quisquater verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klachten

Tenslotte beschikt u over het recht een klacht in te dienen.U kan hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer www.privacycommission.be

Sergio Quisquater

serge-quisquater@telenet.be

bottom of page